telefon: 721-047-636 | e-mail: kontakt@izabellakaminska.pl

Czym jest terapia pedagogiczna?

Wielu z Was na pewno słyszało hasło „terapia pedagogiczna”. Może w reklamach? Może w Internecie? A może w szkole czy przedszkolu, do którego uczęszczają Wasze dzieci? Ale czy tak naprawdę wiecie, co kryje się pod tą nazwą?

Pędzimy z odpowiedzią!

Terapia pedagogiczna jest to bardzo szerokie pojęcie, ale można ją określić jako: całokształt działań terapeuty, które mają charakter korekcyjno-kompensacyjny. Głównym jej celem jest usprawnianie zaburzonych funkcji, a także doskonalenie tych, które są dobrze rozwinięte. Kiedyś skupiano się głównie na deficytach i to z nimi pracowano. Obecnie terapia pedagogiczna skupia się i zauważa opanowane już umiejętności i również z nimi pracuje.

Należy podchodzić do każdej jednostki holistycznie. Wszystkie formy i metody pracy powinny być dopasowane do konkretnego dziecka i działać na niego stymulująco i pobudzająco.

Dla kogo zatem jest terapia pedagogiczna?

Dla dzieci i młodzieży:

 • wykazujących trudności w nauce, w szczególności w nauce czytania, pisania, liczenia, a także ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), co ważne- także dla dzieci, które wykazują ryzyko pojawienia się tych trudności,
 • z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • z problemami w zakresie lateralizacji,
 • z trudnościami z pamięcią,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • przejawiających trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Głównym celem terapii pedagogicznej jest usuwanie przyczyn oraz objawów trudności w uczeniu się u dziecka, ale także wspieranie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego i społecznego.

Proponowane przez nas formy wsparcia:

 • zajęcia dla dzieci przedszkolnych przygotowujące do rozpoczęcia edukacji szkolnej,
 • zajęcia usprawniające umiejętności czytania i pisania,
 • zajęcia usprawniające umiejętności matematyczno-logiczne,
 • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,
 • zajęci wyrównawcze.

To wszystko i o wiele więcej znajdziecie w Pracowni Terapii i Rozwoju Mowy! Zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *