telefon: 721-047-636 | e-mail: kontakt@izabellakaminska.pl

Wpływ zapalenia ucha na zaburzenia rozwoju mowy

Wysiękowe zapalenie ucha środkowego jest jednym z najczęstszych schorzeń występujących u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – to ponad 90% w przypadku dzieci przed 7 rokiem życia, jednak najczęściej rozwija się u dzieci najmłodszych (między 6, a 18 miesiącem).

Choroba rozwija się nagle, nie dając wcześniejszych objawów. Charakteryzuje się zaleganiem płynu w jamie bębenkowej (bez objawów ostrego zapalenia), postępującym niedosłuchem, a także częstymi infekcjami w okresie jesienno-zimowym.

Wysięk w uchu to płyn utrudniający rozchodzenie się fal dźwiękowych. Dziecko słyszy dźwięki, jednak jest to porównywalne do momentu pływania i nurkowania np. w basenie. W takich momentach trudno rozróżnić głoski podobne do siebie, różniące się pod względem dźwięczności (f-w, t-d, p-b…). Niestety, nieleczone wysiękowe zapalenie ucha może ostatecznie doprowadzić do głuchoty!

Przyczyny

Częstą przyczyną mogą być powiększone migdałki, czy refluks przełykowo-gardłowy, gdzie część treści pokarmowej przechodzi z nosogardła do ucha. Zdarzają się sytuacje, że u dzieci trąbka słuchowa jest szeroka i otwarta. Wtedy przyczyną wysięku może być jej nieprawidłowe funkcjonowanie.

Wszystkie te przyczyny w konsekwencji zaburzają rytm, tempo, melodię, akcent, intonację, natężenie i barwę głosu, czyli najogólniej mówiąc prozodykę mowy. Ta staje się monotonna, nasz rozmówca brzmi, jakby mówił w zwolnionym tempie ze źle ustawionym akcentem.
_______________

Podsumowując warto zauważyć, że wszystkie problemy ze słuchem u dzieci przedszkolnych i idąc dalej wczesnoszkolnych mogą wpływać na niekorzystny rozwój mowy, ale także zdolności poznawczych, emocjonalnych i intelektualnych. Warto zatem zadbać o ich komfort i zwrócić uwagę na wszystkie potrzeby!

Źródło: I. Styczek, Logopedia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.